Privacy Policy

Privacyverklaring Lodgecabin, gevestigd aan de Evertswijk, 9354 AX Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Lodgecabin https://www.lodgecabin/nl Evertswijk 60-1 9354 AX Zevenhuizen Wij zijn te bereiken via info@Lodgecabin.nl en telefonisch via 0031 (0) 651154445. Persoonsgegevens die wij verwerken Lodgecabin verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons een boeking hebt gemaakt of gebruik hebt gemaakt van onze website. We verzamelen deze gegevens om hiermee de boeking en je verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met je op kunnen nemen over je reservering. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IBAN Daarnaast is het ook mogelijk om andere verzoeken te doen via de website, bijvoorbeeld het aanvragen van informatie via formulieren op onze website. Hier zullen we naast je vraag of opmerking ook je naam en mailadres vragen, zodat we afhankelijk van de vraag of opmerking contact kunnen opnemen. Om de kwaliteit van de website te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, zoals Google Analytics. Dit doen wij zowel voor onze eigen websitepagina’s de volgende gegevens: – IP-adres – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type Ook hechten wij zeer veel waarde aan je ervaringen met Lodgecabin. Om hierin zo veel mogelijk van schaalvoordelen te profiteren en enquêtes. Ook bieden wij klanten rechtstreeks nieuwsbrieven en welkomstmailingen. Voor het optimaliseren van onze website en om daarmee het gebruiksgemak te vergroten, registreren we bij het bezoek aan onze website ook gegevens Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bekeken waar onze website onduidelijk is voor bezoekers of tot uitstroom leidt. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – Persoonsgegevens (zoals maar niet uitsluitend NAW, mailadres, geboortedatum, groepssamenstelling, telefoonnummer): 7 jaar – Gegevens over website bezoek: 4 jaar Delen van persoonsgegevens met derden Wij verstrekken jouw gegevens (uiteraard) niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals keurigonline (beheerder website), die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Op lodgecabin maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Lodgecabin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website van Lodgecabin beveiligd met een TLS (SSL) certificaat. Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@Lodgecabin.nl.